Algemene voorwaarden Privacyverklaring Informatiegids

 

Het structureel inzetten van gebaren, heeft een zeer positieve invloed op de spraak en taal ontwikkeling.

Het structureel inzetten van gebaren, heeft een zeer positieve invloed op de spraak en taal ontwikkeling.

De passieve en actieve woordenschat wordt vergroot en het versnelt en versoepelt de lees/schrijfontwikkeling. Ook op de andere ontwikkelingsgebieden heeft het gebruik van gebaren een zeer positieve invloed. Bijvoorbeeld op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, een toename in leergierigheid en enthousiasme en een afname in conflicten.

De passieve en actieve woordenschat wordt vergroot en het versnelt en versoepelt de lees/schrijfontwikkeling. Ook op de andere ontwikkelingsgebieden heeft het gebruik van gebaren een zeer positieve invloed. Bijvoorbeeld op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, een toename in leergierigheid en enthousiasme en een afname in conflicten.

 

Informatie overdracht

biedt ondersteuning en houvast
communicatie op afstand
minder ruis

Door het gebruik van gebaren kunnen kinderen dat wat ze niet of niet goed kunnen horen kunnen wel zien. Ze krijgen de mogelijkheid om te schakelen tussen luisteren met je oren (wat voor kinderen heel lastig is) en luisteren met je ogen. En kinderen kijken en luisteren heel graag met hun ogen!

Kinderdag verblijf, peuterspeelzaal en basisonderwijs
Wilt u zelf de kracht van gebaren ervaren, meld u dan aan voor één van de kennismakingsbijeenkomsten

Kinderdag verblijf, peuterspeelzaal en basisonderwijs
Wilt u zelf de kracht van gebaren ervaren, meld u dan aan voor één van de kennismaking bijeenkomsten

OMG werkt door middel van een combinatie van op maat gemaakt lesmateriaal, instructievideo's en workshops. Voor alle bijeenkomsten, workshops en cursussen geldt dat het mogelijk is om deze bij u op lokatie te laten verzorgen.

OMG is een toevoeging aan het bestaande dagritme of onderwijsprogramma en maakt gebruik van Nederlands met Gebaren, NmG. Dit zijn standaard gebaren afgeleid uit de Nederlandse gebaren Taal, NgT.
Afhankelijk van de doelgroep, 0 tot 4 jaar of 4 t/m 12 jaar, wordt OMG op verschillende manieren in de praktijk ingezet. OMG biedt een combinatie aan van verschillende trainingsvormen om de begeleider/leerkracht voldoende vaardigheden te bieden om OMG effectief in de praktijk in te kunnen zetten. Jaarlijks vindt er een opfriscursus plaats om de gebarenvaardigheid op peil te houden en eventuele vraagstukken te kunnen bespreken.

Partners en samenwerkingen

Onderzoeken en publicaties

In dit rapport zal verslag worden gedaan van het onderzoek dat uitgevoerd is door de denktank ‘Gebarentaal: een stap verder dan inclusief onderwijs’. Deze denktank is onderdeel van het interdisciplinaire honoursprogramma van de Radboud Universiteit Nijmegen en bestaat uit studenten van allerlei verschillende studierichtingen. Dit onderzoek is niet bedoeld voor scholen met dove of slechthorende kinderen, maar juist voor alle scholen van het regulier primair onderwijs. Onderwijs met Gebaren heeft ook een bijdrage geleverd.

Download publicatie

 

Spraak en taal ontwikkeling

 • versnelt de spraak/taalontwikkeling
 • vergroot de woordenschat
 • versoepelt en versnelt de lees/schrijfontwikkeling
 • verbetert en intensiveert de communicatie en interactie
 • vormt een brug tussen de niet sprekende en sprekende periode
 • communicatie op afstand
 • vormt een brug bij meertaligheid
 • versoepelt en versnelt het aanleren van een nieuwe/tweede taal

De inzet van gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal biedt vele voordelen voor de ontwikkeling van het (zeer) jonge kind. Niet alleen voor het dove of slechthorende kind, voor wie gebarentaal essentieel is, maar juist ook voor het horende kind.

Vanaf de leeftijd van 6 maanden wordt het taalcentrum in de hersenen actief. Maar een kind is gemiddeld pas rond 16 maanden in staat om te gaan praten. Dit heeft alles te maken met de fijne motoriek. Het kan een frustrerende periode zijn voor zowel kind als de ouder/pedagogisch medewerker. Wat bedoelt het kindje nou precies? Het is zoeken. En dat zoeken gaat vaak gepaard met veel frustratie en driftbuien. Hoe fijn zou het zijn om al eerder met het kind te kunnen communiceren? Nou dat kan, met gebaren! Met 8 á 9 maanden is een kind in staat om een gebaar te maken. Vanaf dat moment kun je dus al met het kindje communiceren. Hoe dat komt? Omdat de grove motoriek die nodig is om een gebaar te kunnen maken eerder op gang komt dan de fijne motoriek die nodig is om te spreken.

 

Sociaal en emotionele ontwikkeling

 • afname in frustratie en driftbuien
 • afname in conflicten
 • vergroot het zelfvertrouwen en een positieve instelling
 • groter oplossingsvermogen bij conflicten
 • versterkt de leerkracht/leid(st)er – kindrelatie
 • verhoogt enthousiasme
 • meer rust in de groep

De inzet van ondersteunende gebaren brengt taal tot leven!
Wilt u zelf de kracht van gebaren ervaren, meld u dan aan voor één van de kennismakingsbijeenkomsten

De inzet van ondersteunende gebaren brengt taal tot leven!
Wilt u zelf de kracht van gebaren ervaren, meld u dan aan voor één van de kennismakingsbijeenkomsten

De workshop bestaat uit een mix van verschillende werkvormen. Je gaat “de Kracht van Gebaren!” zelf ervaren, je leert een aantal praktische basisgebaren én je krijgt een inkijkje in de theorie. Aan het eind van deze workshop ben je absoluut overtuigd van “De Kracht van Gebaren!” en sta je te popelen om er direct mee aan de slag te gaan.

Info

{{msg.body}}

×