Cursussen
OMG werkt door middel van een combinatie van op maat gemaakt lesmateriaal, instructievideo's en workshops. Voor alle bijeenkomsten, workshops en cursussen geldt dat het mogelijk is om deze bij u op lokatie te laten verzorgen.

GRATIS WORKSHOP

Cursussen

OMG werkt door middel van een combinatie van op maat gemaakt lesmateriaal, instructievideo's en workshops. Voor alle bijeenkomsten, workshops en cursussen geldt dat het mogelijk is om deze bij u op lokatie te laten verzorgen.

OMG is een toevoeging aan het bestaande dagritme of onderwijsprogramma en maakt gebruik van Nederlands met Gebaren, NmG. Dit zijn standaard gebaren afgeleid uit de Nederlandse gebaren Taal, NgT.
Afhankelijk van de doelgroep, 0 tot 3 jaar, 3 tot 5 jaar of 5 t/m 12 jaar, wordt OMG op verschillende manieren in de praktijk ingezet. OMG biedt een combinatie aan van verschillende trainingsvormen om de begeleider/leerkracht voldoende vaardigheden te bieden om OMG effectief in de praktijk in te kunnen zetten. Jaarlijks vindt er een opfriscursus plaats om de gebarenvaardigheid op peil te houden en eventuele vraagstukken te kunnen bespreken.

Cursus "Feest"

Leer de gebaren rondom Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw

Ik doe mee

workshop

Een introductie in onderwijs met gebaren.

Ik doe mee

Gebaarplezier van 0 tot 4

De cursus Gebaarplezier van 0 tot 4 is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzaal.

Ik doe mee

Gebarenkracht in groep 1 tot en met 8

Ik doe mee

Kidscafé

Kidscafé voor kinderen uit groep 4 t/m 8 Tijdens het kidscafé leer je gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. Deze eerste keer leren we allerlei gebaren rond Kerst en Oud&Nieuw. Dat doen we natuurlijk op een gezellige en actieve manier. We spelen spelletjes met gebaren, leren de bekende liedjes met gebaren, en kijken naar een kerstverhaal met gebaren.

Ik doe mee

Toetsing

Aan enkele cursussen en het implementatietraject Gebaren met baby’s en peuters zit toetsing verbonden. Voor alle toetsen geldt indien de toetsing niet behaald wordt er een herkansing plaatsvindt. Samen met de cursist of deelnemende groep/vestiging wordt gekeken welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben en indien nodig zal Onderwijs Met Gebaren extra coaching/training aanbieden om het gewenste niveau te behalen. Indien er extra coaching/training nodig blijkt dan zijn hier extra kosten aan verbonden. In overleg zal Onderwijs Met Gebaren een passend en haalbaar plan opstellen.

Info

{{msg.body}}

×