Het structureel inzetten van gebaren, heeft een zeer positieve invloed op de spraak en taal ontwikkeling.

Het structureel inzetten van gebaren, heeft een zeer positieve invloed op de spraak en taal ontwikkeling.

De passieve en actieve woordenschat wordt vergroot en het versnelt en versoepelt de lees/schrijfontwikkeling. Ook op de andere ontwikkelingsgebieden heeft het gebruik van gebaren een zeer positieve invloed. Bijvoorbeeld op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, een toename in leergierigheid en enthousiasme en een afname in conflicten.

De passieve en actieve woordenschat wordt vergroot en het versnelt en versoepelt de lees/schrijfontwikkeling. Ook op de andere ontwikkelingsgebieden heeft het gebruik van gebaren een zeer positieve invloed. Bijvoorbeeld op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, een toename in leergierigheid en enthousiasme en een afname in conflicten.

 

Informatie overdracht

biedt ondersteuning en houvast
communicatie op afstand
minder ruis

Door het gebruik van gebaren kunnen kinderen dat wat ze niet of niet goed kunnen horen kunnen wel zien. Ze krijgen de mogelijkheid om te schakelen tussen luisteren met je oren (wat voor kinderen heel lastig is) en luisteren met je ogen. En kinderen kijken en luisteren heel graag met hun ogen!

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisonderwijs
Wilt u zelf de kracht van gebaren ervaren, meld u dan aan voor één van de kennismakingsbijeenkomsten

OMG werkt door middel van een combinatie van op maat gemaakt lesmateriaal, instructievideo's en workshops. Voor alle bijeenkomsten, workshops en cursussen geldt dat het mogelijk is om deze bij u op lokatie te laten verzorgen.

OMG is een toevoeging aan het bestaande dagritme of onderwijsprogramma en maakt gebruik van Nederlands met Gebaren, NmG. Dit zijn standaard gebaren afgeleid uit de Nederlandse gebaren Taal, NgT.
Afhankelijk van de doelgroep, 0 tot 4 jaar of 4 t/m 12 jaar, wordt OMG op verschillende manieren in de praktijk ingezet. OMG biedt een combinatie aan van verschillende trainingsvormen om de begeleider/leerkracht voldoende vaardigheden te bieden om OMG effectief in de praktijk in te kunnen zetten. Jaarlijks vindt er een opfriscursus plaats om de gebarenvaardigheid op peil te houden en eventuele vraagstukken te kunnen bespreken.

Partners en samenwerkingen

 

Spraak en taal ontwikkeling

 • versnelt de spraak/taalontwikkeling
 • vergroot de woordenschat
 • versoepelt en versnelt de lees/schrijfontwikkeling
 • verbetert en intensiveert de communicatie en interactie
 • vormt een brug tussen de niet sprekende en sprekende periode
 • communicatie op afstand
 • vormt een brug bij meertaligheid
 • versoepelt en versnelt het aanleren van een nieuwe/tweede taal
 

Sociaal en emotionele ontwikkeling

 • afname in frustratie en driftbuien
 • afname in conflicten
 • vergroot het zelfvertrouwen en een positieve instelling
 • groter oplossingsvermogen bij conflicten
 • versterkt de leerkracht/leid(st)er – kindrelatie
 • verhoogt enthousiasme
 • meer rust in de groep

Leer ook de kracht van gebaren.
Meld u aan voor een gratis kennismakingsbijeenkomst

Aanmelden

Info

{{msg.body}}

×